За нас
 
Услуги
Финансови партньори
 
Проекти
Контакти


Финансови партньори

Asset+ представлява финансовия инвеститор по време на целия процес на реализацията на проекта или по време на отделните му фази. Ние предоставяме специфичното ноу-хау за дяловите партньори в проектите, свързани с недвижимости. По поръчение на инвеститора следим и контролираме този процес. Ние контролираме текущо процеса на реализация на проекта по отношение неговото съответствие със стратегията, избрана за обекта или за дяловата инвестиция, с цел оптимизиране на крайния резултат за инвеститора.

Проекти