За нас
 
Услуги
Текущи инвестиции
 
Проекти
Контакти


Текущи инвестиции

Asset+ представлява собственика пред избраните фирми както в целия процес на реализация на проекта, така и на етапите на реализация на отделните фази – от анализа на проекта, консултиране при избора на партньори - подизпълнители до инвеститорския контрол и управлението на проекта.
Ние действаме като контакт за местните изпълнители и Ви консултираме, представляваме и съпътстваме в целия договорен процес.

Проекти