За нас
 
Услуги
Съществуващ инвестиции
 
Проекти
Контакти


Съществуващ инвестиции

При съществуващи имоти или 'Standing Investments' Asset+ представлява собственика в рамките на предадените му изрични пълномощия: ние представляваме основния партньор за местните управители на имота, за местните ведомства и учреждения и наематели, следим и контролираме наемателите както и спазването на определената за обекта стратегия, договаряме наемните договори и системата за контрол, в съответствие с изискванията на собственика и предлагаме мерки за оптимизиране на доходността от съответния недвижим имот.

Проекти