За нас
 
Услуги
 
Проекти
Контакти


Услуги

В основата на нашата дейност стои Вашият проект, Вашите цели и изисквания при съвместно дефинираната стратегия за управление на активите.
Asset+ разглежда себе си като представител на собственика – ние контролираме и насочваме всички дейности, свързани с Вашия актив, с цел оптимиране както на разходите, така и на приходите, с което да гарантираме запазването и увеличението на стоността на Вашия актив.
 

Asset+

  • Представлява интересите на собственика, респ. на инвеститора;
  • Планира, контролира и осъществява избраната стратегия;
  • Оптимизира, респ. контролира реализацията;
  • Координира, отдаването под наем, продажбата или реализацията на обекта;
  • Контролира системата на доклад;
  • Поддържа провеждането на Due-Diligence както и всякакви други транзакции, свързани с имота;
  • Отчита специфичните за съответната страна правни рамки и норми;