O nama
Uprava
 
Usluge
 
Projekti
Contact


Uprava

Christian Farnleitner

CEO

Christian Farnleitner
CEO
 
Daniel Saić
Direktor za Hrvatsku
 
Iwan Angelow
Direktor za Bugarsku
 
Danilo Drndarski
Direktor za Srbiju
 

Christian Farnleitner je apsolutni profesionalac u poslovanju nekretninama. U više od 25 godina rada u bankarstvu i poslovanju s nekretninama, nema nepoznanica u struci.

19 godina u razvoju projekata i više od 15 godina djelovanja u Srednjoj Europi - od kojih 10 godina za poduzeća–kćeri nekretnina dviju bankarskih grupa – grade pravi temelj za odluke o investiranju i stručne savjete. Nadležnost je obuhvaćala pored Austrije i sljedeće zemlje: Češka, Slovačka, Mađarska, Slovenija, Hrvatska, Srbija, Bugarska, Rumunjska, Gruzija i Ukrajina.

Svoje iskustvo u poslovanju s nekretninama kao i u razvoju projekata uspješno predaje na studiju za menadžment nekretnina na Akademiji za procjenu nekretnina u Grazu.

Kao vlasnik i direktor Asset+ djeluje u Austriji, Bugarskoj, Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji.