За нас
Фирмена философия
 
Услуги
 
Проекти
Контакти


Фирмена философия

Нащата задача

Asset+ увеличава стойнастта на Вашата недвижимост и гарантира реализацията на Вашата стратегия. Текуща оценка и контрол са основата на структурираното повишаване на стойността на Вашата недвижимост. Ние оптимираме разходите и гарантираме дългосрочното запазване и увеличаване на стойността на имога Ви. 

Нашата структура

Asset+ разполага с представителства и ресулси в съответната страна и непрекъснато развива капацитета си. Понастоящем използваме нашия опит и ноу хау в областта на асет мениджмънт при отчитане на културните и езикови особености на съответната страна, в която сме активни.

Нащият екип

Екипите ни работят съобразно целите и сроковете на възложителите, компетентно и отдадено. Те познават съответния пазар, сектора за инвестиране, процесите и участниците в тях. Нашите екипи са гъвкави и отговорни. Опитът на нашите сътрудници е предпоставка за вашия и нашия успех.