За нас
 
Услуги
 
Проекти
Контакти


За нас

Asset+ Плюс представлява собственици на недвижими имоти в Австрия, CEE и SEE.
Чрез своите представителства, респ. проекти в Хърватска, Словения, България и Сърбия ние се позиционираме между собствениците на недвижими имоти и техните проекти в съответната страна. Ние управляваме и контролираме проектите, свързани с недвижимости по време на отделните етапи на реализирането им или цялостно, както при съществуващи, така и при проекти в етапа на реализация.
 

Вашето предимство

ние предлагаме структури, ресурси и ноу-хау в CEE и SEE;

Компетенции

ние допринасяме нашите знания и дългогодишен опит в областта на управлението на проекти, за да гарантираме Вашия успех;

Независимост

ние сме частна фирма;

Дейности

Ние контролираме спазването на дефинираните цели без да изпускаме вашата основна стратегическа цел.
 

Асет + ... Вашият партньор за управление на активи в Централна и Източна Европа и Югоизточна Европа.